Tiel start een procedure om vier panden in de gemeente aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gaat om de kiosk op het Burgemeester Hasselmanplein, het ontsmettingsgebouw aan de Hoveniersweg, de villa van de directeur van “De Betuwe” fabriek en het voormalig gemeentehuis van Drumpt, beide aan de Burgemeester Meslaan.

De bedoeling is om de cultuurhistorische waarde van de panden zoveel mogelijk te behouden.

De gemeenteraad krijgt de voorstellen binnenkort toegestuurd en kan er nog een oordeel over vellen.

.