Waterschap Rivierenland oefent op 10 december met zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren en vanaf zee. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten zogenaamd zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren, vervorming en wellen.

Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond. Het gebied van Rivierenland is bekend met overlast door hoog water.

De oefening wordt niet gehouden in Altena.

Daar vond onlangs nog een vergelijkbare oefening plaats met Brabantse partners en Defensie.

.