Zoals bekend wordt het voor veel gezinnen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.
Medewerkers van de Sociale wijkteams in Tiel geven aan dat minstens 50 gezinnen in Tiel ,
daarom hulp rond de Kerst zouden kunnen gebruiken.
Te denken aan een kadobon ter waarde van 50 euro, van een Supermarkt om rond de Kerst wat extra boodschappen te kunnen doen.
Enige Tielenaren, die anoniem wensten te blijven, hebben besloten hiervoor te zorgen en “lapten” gezamenlijk een bedrag van 2.600 euro.
De manager van AH verhoogde dit bedrag spontaan met 100 euro zodat 54 bonnen á 50 euro aangeschaft konden worden.
Geen privacy probleem
Medewerkers van de Sociale wijkteams in Tiel gaan nog deze week de bonnen onder de gezinnen distribueren.
Wilt u ook meehelpen?
Stort dan een bijdrage op St. Buurtzorg Nederland
Banknr NL06 Rabo 0109 0910 94
Onder vermelding: Kerstactie Tiel

Op de foto: links de manager service van AH, Joyce van den Berg – Heinz, die aan de vertegenwoordiger van de sociale wijkteams, Margreet Schuurman,  54 bonnen á 50 euro overhandigt!