De gemeenteraad heeft zich over een nieuw archeologiebeleid gebogen. Het huidige beleid stamt uit 2008. Er is daarom een grootschalig archeologisch onderzoek gedaan in Buren.

Het nieuwe beleid omvat verschillende kaarten, die een zo volledig mogelijk beeld geven van archeologisch waardevolle gebieden en plekken waar archeologische voorwerpen zouden kunnen liggen.

Volgens de raad is een passende balans gevonden tussen het beschermen van mogelijkse bodemvondsten en de economische belangen van grondeigenaren.

.