Nikki neemt inning contributie TEC over van Club Collect

Nikki gaat per direct de contributie voor TEC innen. Nikki neemt de inning van de contributie van TEC over Club Support, die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de contributie-inning van TEC. Leden van TEC worden vanaf nu dan ook benaderd door Nikki over het innen van de contributie.

Samenwerking NIKKI -TEC

Het bestuur van SV TEC heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

Openstaande contributie seizoen 2021-2022

NIKKI start in juni met de inning van de nog openstaande contributie voor het seizoen 2021 – 2022

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt in juni een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt in juni de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het afgelopen seizoen 2021 – 2022 die verdeeld wordt over 3-maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in juni geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

NIKKI start in augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking!

.

Keepersschool Just for Goalkeepers! bij sv TEC in Tiel – Word jij de baas in de 16

Wil jij trainen als een prof en jezelf verder ontwikkelen tot een keeper/keepster, die de baas wordt in de 16 meter? Kom dan trainen bij Just For Goalkeepers!

Vanaf augustus kun je volop trainen bij Just for Goalkeepers bij TEC op Sportpark De Lok in Tiel. Wat kun je verwachten van de keeperstraining van Just for Goalkeepers? Just for Goalkeepers biedt leuke trainingen, waarbij de ontwikkeling centraal staat.

Dat betekent voor de jongste deelnemers dat je op een speelse manier kennis maakt met het keepen. Voor de oudere deelnemers richten we ons op wedstrijdsituaties, waarbij je momenten en handelingen leert kennen die in wedstrijden voorkomen.

Denk aan:

• Positioneren

• Vangen en/of verwerken van de bal

• Diepte bespelen 1-1

• Voetballende vaardigheden

• Bespelen van flankballen

• Coach vaardigheden

• Zelfvertrouwen

.

Klinkt goed, toch? Wil jij de baas worden in de 16 meter, neem dan contact op met Dennis Smit van Keepersschool JustForGoalkeepers via 06 55 16 12 24 of stuur een mail naar justforgoalkeepers@hotmail.com

Woensdag 10 en 24 augustus kun je deelnemen aan een gratis proeftraining.

Geef je zelf nu op!

.

.