Aan de Regiotafel Rivierenland. Ton in gesprek met Geert Stinstra projectleider dijkversterking Neder-Betuwe. Over de dijkversterking in de regio, wat zijn de consequenties voor de bewoners, de noodzaak van de aanpassingen en de verbeteringen.

.