Op hoofdlijnen hebben de beoogde coalitiepartijen bestaande uit PvdB, PvdA, GroenLinks, ProTiel en VVD overeenstemming gevonden met elkaar. Wonen in al zijn facetten voor verschillende doelgroepen wordt een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

.