Op zaterdag 6 augustus organiseren de vrijwilligers van Stichting Tiel Tip Top opnieuw een sociale opruimactie tegen zwerfafval. Vanaf 10:00uur zal er worden gestart vanaf de kruising Hertog Karellaan en Graaf Waltgerlaan in de Tielse Hertogenwijk. Tijdens de sociale prikacties kun je in een ochtend andere opruimende inwoners ontmoeten. Deelnemers – jong en oud – worden voor, tijdens en/of na de opruiminspanningen getrakteerd met heerlijk ambachtelijke ijsco’s. De actie duurt tot ca. 12:30uur.Stichting Tiel Tip Top zet zich in voor een schoner en socialer Tiel. “Dankzij de Gemeente Tiel en onze partners (Club van 1000) zijn wij in staat om plezierige opruiminitiatieven te realiseren” vertelt vrijwilligerscoördinator Maroucha Siben. Tiel Tip Top streeft ernaar om passend (en zo nodig beschermd-) vrijwilligerswerk te realiseren voor deelnemers die hier een bijzondere behoefte aan hebben. Siben: “Elke eerste zaterdag van de maand zullen wij aan de slag gaan met onze Social Club Tiel en inwoners die iets méér nodig hebben dan een dagbesteding mogen altijd contact met ons opnemen”. 

Vrijwilligerswerkgroep

Maar liefst 4 op de 10 mensen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. En nog eens een groep van deze grootte ervaart in zijn leven één of meerdere psychische aandoeningen zoals een angst- of middelenstoornis. Stichting Tiel Tip Top faciliteert daarom Tielse inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Siben: “Door met elkaar aan projecten tegen zwerfafval te werken komen deelnemers weer in hun kracht te staan”. Stichting Tiel Tip Top voorziet deelnemers in begeleiding en materialen om aan zelfbedachte projecten te werken en levert hiermee kosteloos “vrijwilligerswerk op maat”. Op sociale media en de website www.tieltiptop.nl is te zien waar en hoe de mensen met Tiel Tip Top mee kunnen doen.

.